SWIS Dagcenter för kvinnor

SWIS öppnar nu en verksamhet för våra mogna systrar. Detta sker med hjälp av ett anslag vi har fått från Äldreförvaltningen i Stockholms stad. Till att börja med kommer vi att ha öppet i vår lokal på Strövargatan 71 tre dagar i veckan. Det kan bli fler dagar och längre öppettider längre fram. Verksamheten kommer att innehålla olika typer av organiserade gruppaktiviteter – här ger vi några exempel – deltagarna skall själva vara med och påverka innehållet:

 

Måndagar:
11.oo Gymnastik
12.oo Vi lagar gemensam lunch
13.3o Föreläsning (t.ex kvinnors rättigheter och jämställdhet)

 

Tisdag:
11.oo Högläsning – ur den svenska litteraturskatten
12.oo Vi lagar gemensam lunch
13.3o Promenad i samtalstakt
14.oo Studiebesök

 

Onsdag:
10.30 Kostens betydelse för vår hälsa (föreläsning)
12.oo Vi lagar gemensam lunch
13.30 Hantverk

(Nytt program delas ut varje onsdag för nästkommande vecka.)