OM SWIS

 

Somali Women in Sweden – SWIS

SWIS är den ledande kvinnoorganisationen för Somaliska kvinnor i Sverige. Vi arbetar sedan 1996 för kvinnors frigörelse och jämställdhet.

SWIS vill stärka kvinnans roll i samhället och familjen. Vi arbetar aktivt med familjestöd genom att använda COPE-metoden.

SWIS arbetar aktivt mot alla former av drogmissbruk och speciellt mot missbruk och hantering av Khat. Missbruket av Kat är ett gissel för vårt folk och effekterna speciellt kvinnor och barn.


SWIS arbetar mot alla former av våld mot kvinnor och könsstympning.

SWIS har startat en telefonjour med rådgivning till kvinnor som utsätts för våld, hot eller diskriminering.

SWIS utbildar unga somaliska flickor för att kunna bli goda ledare för andra flickor och kvinnor.

SWIS har verksamhet i hela Stockholm med förorter. Lokaler finns i Hägersten och Rågsved.

Verksamheter som ska växa fram:
Att bryta isolering är ett av våra huvudmål. Vi vill skapa verksamheter som stimulerar och gör att deltagarna kan växa och utvecklas.

Vi kommer successivt att ta kontakt med andra verksamheter i Stockholm för att skapa kontakter och relationer med andra människor i samma situation.


Aktiviteterna skall vara styrda av deltagarna. Verksamheten drivs inom ramen för SWIS stadgar och är därför politiskt och religiöst obunden och målgruppen är främst kvinnor men män som helt delar SWIS mål är välkomna till många av aktiviteterna.

 

Exempel på verksamheter:

Sömnad

Matlagning / bakning

Högläsning

Promenader

Studiebesök